top of page
Zoeken

"Kunst met lagen: Een reis van diepte en complexiteit"

Bijgewerkt op: 15 mrt.

Wat kun je over jezelf leren als je naar kunst kijkt? Wat vertelt je voorkeuren voor bepaalde kunst over de identiteit?

Een identiteit verwijst naar de unieke kenmerken, eigenschappen en aspecten, die een persoon onderscheiden van anderen en een gevoel van individualiteit en persoonlijkheid creëren. Het omvat zowel persoonlijke als sociale aspecten. Identiteit is niet statisch en kan in de loop van de tijd veranderen en evolueren, afhankelijk van de ervaringen, omgevingen en relaties van een persoon. Door naar kunst te kijken en te begrijpen waarom bepaalde vormen of aspecten binnen de kunst je voorkeur hebben, kun je dichterbij je identiteit komen en het versterken. Omdat identiteit geen vast gegeven is, blijft de zoektocht interessant en verrassend. Kunst kan daarbij een leidraad zijn.Over het algemeen heeft het kijken naar kunst een positieve invloed op mensen en helpt het om een breder en dieper begrip en waardering te ontwikkelen voor zichzelf en de wereld om hen heen.

Kunstwerk van Tijana Batanjski

De voorkeur voor een bepaald type kunst kan iets onthullen over de identiteit van een persoon. Voorkeuren voor kunst en identiteit kunnen met elkaar verband houden op de gebieden van:

  1. Culturele identiteit: De voorkeur voor kunst die specifiek is voor een bepaalde cultuur, zoals traditionele kunst, kan iets zeggen over de culturele identiteit van een persoon. Bijvoorbeeld, iemand die geïnteresseerd is in traditionele Japanse kunst kan een sterke verbinding hebben met de Japanse cultuur.

  2. Persoonlijke identiteit: Kunst voorkeuren kunnen ook iets onthullen over de persoonlijke identiteit van iemand. Bijvoorbeeld, iemand die graag kunstwerken verzamelt die gebaseerd zijn op persoonlijke ervaringen en emoties, kan een gevoelige, introspectieve persoonlijkheid hebben.

  3. Sociale identiteit: Voorkeuren voor kunst die populair is binnen bepaalde sociale groepen kan iets zeggen over de sociale identiteit van een persoon. Bijvoorbeeld, iemand die zich aangetrokken voelt tot graffitikunst kan zich identificeren met de urban street culture en de underground scene.

Kunst met lagen geeft het gevoel van diepte en complexiteit.


Tijana Batanjski maakt digitale kunstwerken waarin dit gevoel van diepte en complexiteit een rol speelt.


Dit heeft zowel betrekking op de visuele als conceptuele lagen binnen het kunstwerk.

  • Visueel heeft haar werk meerdere niveaus en dimensies, waardoor er een gevoel van diepte en visuele interesse ontstaat. Dit wordt bereikt door verschillende technieken zoals het stapelen van materialen, kleuren of texturen en door het gebruik van perspectief en ruimtelijke relaties.

  • Conceptueel kun je haar werk door deze lagen meerdere betekenissen of interpretaties geven, waardoor je als kijker wordt uitgenodigd om dieper in het kunstwerk te duiken en nieuwe lagen van betekenis te ontdekken.

Mensen gaan op zoek naar hun identiteit, omdat het een fundamenteel menselijk verlangen is om te begrijpen wie we zijn en waar we voor staan. Identiteit gaat over onze innerlijke overtuigingen, waarden, persoonlijkheid en hoe we onszelf presenteren aan de buitenwereld. Het is een cruciaal onderdeel van ons gevoel van eigenwaarde en welzijn.

Door ons bewust te worden van onze identiteit, kunnen we onze sterke punten, interesses en doelen beter begrijpen en ontwikkelen, evenals onze zwakke punten en uitdagingen. Dit kan ons helpen ons leven meer richting te geven en ons meer in staat te stellen om betekenisvolle relaties op te bouwen en ons potentieel te realiseren.

Iemand die op zoek is naar kunst met meerdere lagen, kan geïnteresseerd zijn in het vinden van kunstwerken, die zowel visuele als conceptuele diepte en complexiteit hebben, wat een gevoel van intrige kan oproepen en uitnodigt tot diepere contemplatie en interpretatie.

Kunstwerken die percepties uitdagen en uitnodigen om meerdere lagen van betekenis en interpretatie te verkennen hebben dan de voorkeur.

Op haar beurt neemt de kunstenaar je mee op een reis van diepe contemplatie en introspectie.

Door het creëren van gelaagde en complexe beelden, nodigt zij de kijker uit om verder te kijken dan alleen het oppervlak van de afbeelding en zich te verdiepen in de betekenis ervan.Dit kan een hypnotiserend effect hebben, waarbij de kijker geabsorbeerd wordt door de afbeelding en in een trance-achtige staat wordt gebracht.

De kunstenaar verwart de kijker en daagt hem uit. Door het creëren van een verfijnde, complexe afbeelding die niet direct begrijpelijk is, kan de kunstenaar de kijker uitdagen om hun eigen interpretatie te maken en hun eigen betekenis te vinden. Het werk probeert de kijker te hypnotiseren, met de verwachting dat men blijft terugkeren om te proberen er meer betekenis uit te halen. De betekenis van het kunstwerk, maar ook de betekenis voor jezelf. Waarom word je aangetrokken tot dit werk? Wat maakt het zo interessant en mooi? En wat vertelt dit je over het punt in je leven waar je nu staat?


Ben je interesseert in het werk van Tijana Banjski, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.


84 weergaven0 opmerkingen
bottom of page